เรียนต่อต่างประเทศ
Nantida (Wharn )
Master Degree MSc Marketing
University of the West of England
Joint Master Programs (รุ่น 4)

สำเร็จการศึกษาจาก
B.A. Business English
Assumption University of Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Master Programs เพราะอะไร? 

A successful career in the future/connections/ further learning in marketing fields.

บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University