เรียนต่อต่างประเทศ
Prapakorn (Safe)
Master Degree MSc Marketing
University of the West of England
สำเร็จการศึกษาจาก
B.Econ. Finance
Kasetsart University, Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราะอะไร? 

ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทท่ีประเทศอังกฤษ

บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : University of the West of England
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : University of the West of England
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc Internatinal Management
  University : University of the West of England