เรียนต่อต่างประเทศ
Prapakorn (Safe)
Master Degree MSc Marketing
University of the West of England
Joint Master Programs (รุ่น 4)

สำเร็จการศึกษาจาก
B.Econ. Finance
Kasetsart University, Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Master Programs เพราะอะไร? 

ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทท่ีประเทศอังกฤษ

บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University