เรียนต่อต่างประเทศ
Warissara (Cat)
Master MSc Marketing
Anglia Ruskin University
สำเร็จการศึกษาจาก
B.A. Southeast Asian Studies 
Kasetsart University, Thailand


เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราะอะไร? 
เรามีเวลาเตรียมตัวและทําความรู้จัก กับเพื่อนท่ีไทยก่อน ท่ีสําคัญเลยคือเราเรียนท่ีไทยก่อน 4 เดือน ไปเรียนท่ีอังกฤษ อีก 8 เดือน ซึ่งคิดว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนไปได้มากคะ เลยคิดว่า หลักสูตร Joint Porgram เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจมากๆค่ะ สําหรับคนท่ีอยาก เรียนต่อ ป.โท  ต่างประเทศ
บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University