เรียนต่อต่างประเทศ
Tranakiat (Safe)
Master Degree MSc International Business
Anglia Ruskin University
การศึกษา
B.A. Southeast Asian Studies (International Program)
Thammasat University, Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราอะไร? 
อยากนําสาขาท่ีเรียนในปริญญาตรีไปต่อยอดในปริญญาโท
 
บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University