เรียนต่อต่างประเทศ
Napat (Pae)
Master Degree MSc International Business
Anglia Ruskin University
การศึกษา
B.A. English 
Rangsit University, Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราอะไร? 
อยากนําสาขาที่เรียนในปริญญาตรีไปต่อยอดในปริญญาโท
บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University