เรียนต่อต่างประเทศ
Pisit (Garfield )
Master Degree MSc International Business Management
Sheffield Hallam University
การศึกษา
B.A. Philosophy, Politics and Economics
Thammasat University, Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราอะไร? 

อยากเรียน Master‘s degree ท่ีต่างประเทศ

บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University