เรียนต่อต่างประเทศ
Thratip (TY)
Master Degree MSc International Management
University of the West of England
Joint Master Programs (รุ่น 4)

สำเร็จการศึกษาจาก
M.M. Entrepreneurship
B.Com.Arts  Public Relations and Corporate Communication
Rangsit University, Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Master Programs เพราะอะไร? 
อยากฝึกภาษาอังกฤษและหาความรู้ทางด้าน Business ให้มากขึ้น จะได้พัฒนาต่อยอดอาชีพในอนาคตได้

 
บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University