เรียนต่อต่างประเทศ
Sarunpat (Yoyo)
Master Degree MSc Marketing Communications
University of the West of England
Joint Master Programs (รุ่น 4)

สำเร็จการศึกษาจาก
B.B.A. Marketing  (B.B.A. Marketing (Integrated Marketing Communications)
Assumption University of Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Master Programs เพราอะไร? 
มีเพื่อนแนะนำมาเรียนหลักสูตรนี้

 
บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business Management
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Marketing
  University : Sheffield Hallam University
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc International Business and Marketing
  University : De Montfort University