เรียนต่อต่างประเทศ
Sarunpat (Yoyo)
Master Degree MSc Marketing Communications
University of the West of England
สำเร็จการศึกษาจาก
B.B.A. Marketing  (B.B.A. Marketing (Integrated Marketing Communications)
Assumption University of Thailand

เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร Joint Program เพราอะไร? 
มีเพื่อนแนะนำมาเรียนหลักสูตรนี้

 
บทสัมภาษณ์
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : University of the West of England
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc Marketing
  University : University of the West of England
 • Degree : Master Degree
  Course : MSc Internatinal Management
  University : University of the West of England