เรียนต่อต่างประเทศ
Master Progression Programmes
De Montfort University, Leicester, UK
De Montfort University, Leicester, UK

De Montfort University ตั้งอยู่เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟไปลอนดอน เพียง 1 ชั่วโมง ค่าครองชีพถูก อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ (Leicester City Football Club) หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ จึงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอีกด้วย

ติด 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Times Higher Education บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำงานในหน่วยงานระดับโลกทั่วโลก อาทิเช่น Tommy Hilfiger, Nickelodeon, River Island, Warner Bros, HSBC, Nike, the BBC, Gucci, BMW, Levi’s, NASA, the NHS, Disney, IBM และ Adidas เป็นต้น
 

⭐ ได้รับการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนในคุณภาพสูง มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ระดับ Silver (Teaching Excellence Framework - TEF Silver) ในปี 2023

⭐ DMU ranked 16th best university in the world for recycling and sustainability


 

หลักสูตร Joint Master Programmes กับ De Montfort University

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

✅สำหรับประเทศอังกฤษ น.ศ.สามารถทำงานได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์ และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้ในช่วงปิดเทอม
✅ DMU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนได้ระดับดีเยี่ยม (Gold) โดย TEF
✅เป็น 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลของโลก จากการจัดอันดับของ นิตยสาร Times Higher Education
✅บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำงานในหน่วยงานระดับโลกทั่วโลก อาทิเช่น Tommy Hilfiger, Nickelodeon, River Island, Warner Bros, HSBC, Nike, the BBC, Gucci, BMW, Levi’s, NASA, the NHS, Disney, IBM และ Adidas เป็นต้น
✅ตั้งอยู่เมืองเลสเตอร์ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟไปลอนดอน เพียง 1 ชั่วโมง ค่าครองชีพถูก อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ (Leicester City Football Club) หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ จึงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอีกด้วย

 

นักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ De Montfort University (DMU) ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 24,000 ปอนด์ ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน หลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาวิทยาลัย โดยสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาในเมืองเลสเตอร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับนักศึกษาที่สุด โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบการธุรกิจ ในแต่ละปีมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่กว่า 100 ธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยในชื่อ Frontrunners นั้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาในการสมัครเข้าฝึกงานขณะที่ยังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังมีการเรียนการสอบแบบบรรยายและฝึกทักษะในสถานที่ทำงานจริง

การเลือกเรียนที่ DMU นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมในการการพัฒนาการเพิ่มโอกาสที่ดีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่จะนำเอาประสิทธิภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมมาผนวกเข้ากับงานวิจัยระดับโลก อีกทั้งการสร้างเครือข่ายทางภาคธุรกิจให้เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่กว่า 170 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ

สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์โดยตรงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผนวกเข้ากับหน่วยงานวิจัยผู้นำระดับโลกเช่นกัน นักเรียนจะมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นทันสมัย และสามารถนำเอาความรู้จากหลักสูตรที่ครอบคลุมที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะรวมไปถึงหลักสูตรทางด้าน IT, Management, Law & Criminology, Creative industries, Environmental and Sustainability Industries และ Health and Sciences

 

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร
 

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


De Montfort University มีทีมเจ้าหน้าที่ International Student Support ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษานานาชาติและนักเรียนในกลุ่ม EU โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้คือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษานานาชาติตลอดระยะเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตการศึกษาอยู่ในเมืองเลสเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมการต้อนรับนักศึกษานานาชาติในช่วงสัปดาห์แรกที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปฐมนิเทศแนะนำการใช้ชีวิตและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงการแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนปัจจุบันที่มาจากประเทศภูมิลำเนาเดียวกันด้วย

ทางมหาวิทยาลัยมี บริการต่าง ๆ ไว้คอยอำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาของ DMU ตลอดระยะเวลาการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบริการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาด้านการเรียนรู้ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

 • Centre for Learning and Study Support (CLaSS) คือ ศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาที่ให้การสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียน การเขียนและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมในการสัมมนา
   
 • แต่ละคณะยังมีศูนย์แนะแนวการศึกษาของตนเองซึ่งได้แก่  Student Advice Centre (SAC) ซึ่งเป็นจุดแรกสำหรับการสอบถามข้อมูลการขอความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ทั้งหมด  โดย SAC ทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
 • ทีม Counselling, Mental Health and Wellbeing คือ ทีมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสวัสดิภาพและยังให้ความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดคุยกับคนที่สามารถจัดการกับทุกช่วงสภาวะของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
 • ทีม Careers and Employability มีสำนักงานอยู่ที่ Student Gateway ซึ่งช่วยให้คำแนะนำทางด้านการทำงาน อีกทั้งยังมีการทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ CV ด้วย
 • มหาวิทยาลัยมีโครงการฝึกงานในชื่อ Frontrunners ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษา ทางด้าน Unitemps มีตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครทำงานได้ในช่วงที่ศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับ

 • อันดับ 1 Winner: Best University Careers and Employability Service โดย NUE Awards, 2021
 • อันดับ 119 โดย Times University Guide ประจำปี 2021
 • อันดับ 61 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2020
 • ได้รับการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนในระดับ TEF Silver ในปี 2023
 • ติด 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Times Higher Education 2018

 

 
 

 

การศึกษาทางด้าน Art and Design

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นในสหราชอาณาจักรทางด้าน Art and Design และยังเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายอื่น ๆ มากถึง 20 สาขา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์หลักสูตรเช่น สตูดิโอที่ทันสมัย การทำเวิร์คช็อปและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายคนคว้ารางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย รวมถึงได้รับโอกาสในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานการออกแบบในงานสำคัญของสหราชอาณาจักร เช่น Graduate Fashion Week in London และ New Designers in London

De Montfort University มีพันธมิตรทางด้านการศึกษาถึง 13 แห่ง อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทางด้านการสอนในอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร ทั้งยังมีชื่อเสียงทางด้านการจัดการนวัตกรรมทางการสอนและการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Contour Fashion Footwear Design ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง ที่ไม่ได้เปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัยอื่น

 

ที่พัก


DMU ได้มีการจัดเตรียมที่พักของมหาวิทยาลัยไว้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งที่มาจากในสหราชอาณาจักรและนักศึกษานานาชาติ โดยมีห้องพักกว่า 3,000 ห้อง และหอพักกว่า 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัย 

ที่พักของมหาวิทยาลัย คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในเมืองเลสเตอร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนใหม่ โดยที่พักมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย อีกทั้งที่พักยังเปิดรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร pre-sessional หรือorientation อีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

De Montfort ตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร ในเมืองเลสเตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่ติด 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร ใช้เวลาการเดินทางจากลอนดอนโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง และจากมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาที ไปยังตัวเมืองซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านเสื้อผ้า, โรงภาพยนตร์และร้านอาหาร เป็นต้น 

DMU เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งเข้าด้วยเพื่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองเลสเตอร์, ความสวยงามและความสะดวกสบายของสาธารณูปโภครวมไปถึงความทันสมัยต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสื่อการสอน, ห้องอาหาร, องค์การนักศึกษา รวมไปถึงสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

DMU มีวิทยาเขตที่สวยงามซึ่งผสมผสานประวัติศาสตร์ของเมืองเลสเตอร์เข้ากับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาคารต่าง ๆ ยังมีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษา และยังมีที่จอดรถและถนนหนทางที่สวยงาม มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการเรียนการสอนและสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความทันใหม่สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยใช้เงินลงทุนกว่า 90 ล้านปอนด์ในการปรับปรุงห้องเรียนของวิทยาเขตใจกลางเมือง รวมไปถึงโรงอาหาร สโมสรนักศึกษา รวมไปถึงสวนที่สวยงามใจกลางวิทยาเขต

 

 

 

มหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ที่ชื่อ The centre-piece ซึ่งเป็นของ Faculty of Art, Design and Humanities ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน ซึ่งทำให้ DMU กลายเป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร มีการลงทุนในการสร้างศูนย์การเรียนรู้และการพักผ่อนมูลค่า 8.5 ล้านปอนด์ ในปีที่แล้ว ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลัง Aquatic Centre ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่กรุงลอนดอน ในปี 2012 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีสระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร ยิมออกกำลังกายแบบครบวงจร สตูดิโอสำหรับการเล่นฟิตเนสและที่ซ้อมการไต่หน้าผา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ทางด้าน Design 
 • Ken Shuttleworth,  สถาปนิก
 • Graham Cartledge CBE,  สถาปนิก
 • Nicola Pellow, นักออกแบบเว็บไซต์
 • Janet Reger, นักออกแบบ
ทางด้าน Arts
 • Martin Ballard, ผู้จัดรายการวิทยุ BBC
 • Zarina Bhimji, ช่างภาพและผู้ผลิตภาพยนตร์
 • JS Clayden, นักร้องนำ Pitchshifter ผู้ก่อตั้ง PSI Records
 • Marverine Cole, ผู้ประกาศข่าว Sky News
 • Dorothy Cross, ศิลปิน
 • Charles Dance OBE, นักแสดง
 • Pete Donaldson, โฆษก ผู้สื่อข่าว
 • Keeley Donovan, ผู้ประกาศข่าว BBC 
 • Mike Foyle , โปรดิวเซอร์ผลิตเพลง
 • Any Gotts, ช่างภาพ
 • Akram Khan, นักเต้น
 • Nero, โปรดิวเซอร์ผลิตเพลง
 • Nick Ruston, ศิลปิน
 • Simon Wells, ผู้บริหาร
ทางด้าน Sport
 • Mahendra Singh Dhoni, กัปตันทีมกีฬาคริกเก็ตชาวอินเดีย รางวัล Hon. LittD (Doctor of Letters)
 • Eddie "The Eagle" Edwards, นักสกีประเภท ski jumping
 • Harry Ellis, อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติอังกฤษ
 • Kim Joo-Sung, อดีตนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้
 • Lewis Moody MBE, อดีตนักกีฬากัปตันทีมรักบี้ทีมชาติอังกฤษ
 • Geordan Murphy, นักรักบี้ทีมชาติไอร์แลนด์ และ กัปตันทีม Leicester Tigers
 • Budge Piutney, อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติสก็อตแลนด์และหัวหน้าทีรักบี้ของ Northampton
ทางด้าน Fashion
 • Laura Coleman, นางแบบ
 • Liam Fahy, นักออบแบบรองเท้า
 • Janet Reger, นักออกแบบชุดชั้นใน


 

 

สอบถามข้อมูล: โทร   02 258 5159 , 088 022 2701,  098 285 6114
เวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา  10:00-18:30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา   09:00-17:00 น.

LINE: @rsustudyabroad Email: info@rsustudyabroad.com
  
เพิ่มเพื่อน