เรียนต่อต่างประเทศ
Joint Programs
ระเบียบการรับสมัคร Joint Program ป.โท ต่างประเทศ
ระเบียบการรับสมัคร Joint Program ป.โท ต่างประเทศ

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศจาก อังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ

สมัครวันนี้ - 1 พ.ย. 62  เริ่มเรียน 31 ม.ค. 63
[รุ่นที่  9 -  January 2020 Intake ]

(Special offer! บัตร Starbucks Gift Card มูลค่า 2,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเรียนงวดที่ 1 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น!) 

  ด่วน! รับสมัครเพิ่มบางสาขาวิชา [รุ่นที่ 8 -  September 2019 Intake ] เปิดรับดังนี้คือ MBA - Unversity of Sunderland | MSc Financial Management- Sheffield Hallam University MSc International Management - UWE Bristol สมัครวันนี้ - 27 ก.ย. 62  เริ่มเรียน 12 ต.ค. 62 

 

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตร Joint Program ป. โท @RSU

- ไม่ต้องใช้ผล IELTS (สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
- ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 455,000  บาท
- Workshop 3 เดือน ที่ ม.รังสิต ศูนย์วิภาวดี + เรียนที่ต่างประเทศ 6-9 เดือน
- สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้ในช่วงปิดเทอม (ออสเตรเลีย และอังกฤษ)
- โอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ
- เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ
- เรียนจบแล้วได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
- บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 1 พ.ย. 62

สัมภาษณ์

10 พ.ย. 62

ประกาศผล

12 พ.ย. 62

กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1

19 พ.ย. 62

ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

31 ม.ค. 63
 

คลิกดูสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน Joint Program

Anglia Ruskin University, Cambridge, UK

City University of Seattle, Washington, US

De Montfort University, Leicester, UK

University of Hertfordshire, Hatfield, UK

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

University of Sunderland, London, UK 

  • MBA เริ่มเรียน 12 ต.ค. 62  

คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย

Robert Gordon University, Aberdeen, UK

University of the West of England, Bristol, UK

University of Wollongong, New South Wales, AUS 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Program  ปริญญาโท 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา
 

เวลาเรียนที่ประเทศไทย (ตามวิชาที่ลงทะเบียน หรือสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย)

วันธรรมดา (อังคาร- ศุกร์)  เวลา 18:00 - 21:00 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 9:00 - 17:00 น.


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้:

- Transcript ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
- Graduation Certificate (ใบรับรองจบ) ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด
- Statement of Purpose 1 ฉบับ
- Recommendation จากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (ในกรณีทำงานแล้ว) 1 ฉบับ (ยกเว้น Sheffield Hallam University ใช้ 2 ท่าน ท่านละฉบับ)
- CV / Resume (ถ้ามี)
- *ผลทดสอบภาษาอังกฤษ BAC IET  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลทดสอบ  IELTS
- Passport ตัวจริง (ทีมีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนตลอดหลักสูตร) + สำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 2 รูป
- ฟรีค่าสมัครเรียน

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางสถาบัน (เช็คกับเจ้าหน้าที่)
  2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือก
  3. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BAC IET Overall 5.5 โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Course ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร Joint Programme ได้ (100 ชม. ค่าเรียน 40,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 8 คน)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ | สมัครเรียน Pre-sessional English Program คลิกที่นี่
  4. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์

 

สอบถามข้อมูล: โทร 02-617-9911, 061-157-8955098-285-6114
เวลาทำการ 
วันอังคาร - วันศุกร์  เวลา  10:00-19:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00-17:00 น.

LINE: @rsustudyabroad Email: rsustudyabroad@rsu.ac.th

เพิ่มเพื่อน