เรียนต่อต่างประเทศ
Joint Programs
ระเบียบการรับสมัครเรียนต่อต่างประเทศ - หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes
ระเบียบการรับสมัครเรียนต่อต่างประเทศ - หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes

หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จากประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ และนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อป.โทต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีสาขาทางด้านธุรกิจทั้งหมดกว่า 50 สาขา จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในหลักสูตร โดยจะ Workshop 3 เดือน ที่ประเทศไทยก่อน + ไปเรียนที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน (เรียนต่อป.โทอังกฤษ อีก 8 เดือน / เรียนต่อป.โทนิวซีแลนด์อีก 9 เดือน)  เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ

 

รอบเปิดเทอมวันที่ 21 กันยายน 2566 [รุ่นที่  21 -  September 2023 Intake]

*** Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย ก่อน 3 เดือน @ RSU Tower สุขุมวิท 31 (Sep 2023) + ไปเรียนต่อเทอมถัดไปที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน (UK : Jan - Aug 2024 / NZ : Feb - Nov 2024) ***


*** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2566
       (เปิดเทอม 1 ที่ไทย : วันที่ 21 กันยายน 2566)


*** สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์จองคอร์สเรียนเข้ามาก่อน ส่วนผลภาษาอังกฤษยื่นตามมาทีหลังก่อนวันเปิดเรียนได้ค่ะ

 กำหนดการรับสมัคร

 
 
  •  เปิดรับสมัคร


 
 10 กรกฎาคม 2566    
 
  •  กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1
     (1st Instalment)                           

 
  25 กรกฎาคม 2566
 
  •  สัมภาษณ์

 
  5 สิงหาคม 2566
 
  •  ประกาศผลสัมภาษณ์

 
  6 สิงหาคม 2566
 
  •  ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

 
  21 กันยายน 2566

                                                             

                                                                                                              

                                              


                           
                                                
  

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes กับ RSU Study Abroad

• Workshop เทอม 1 ระยะเวลา 3 เดือน ที่ไทย @ RSU Study Abroad (RSU Tower สุขุมวิท 31) + เรียนต่อที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน (เรียนต่อป.โท UK อีก 8 เดือน / เรียนต่อป.โท NZ อีก 9 เดือน)

• ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 1 ปี

• เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
 

• ไม่ต้องใช้ผลคะแนน IELTS  (สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนน IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรง (ฺBACIET) กับทาง RSU Study Abroad เพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)


•  นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ (International Programme)  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) - กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waive IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad


• รับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากทุกสาขาวิชา โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาหรือมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจมาก่อน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

• สาขาปริญญาโททั้งหมดมากกว่า 50 สาขาทางด้านธุรกิจ กับ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

• ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 495,000  บาท

• เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ

• ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัว และเพิ่มทักษะความรู้ทาางด้าน Business ควบคู่กับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ Workshop เทอม 1 ที่ไทยก่อน

• สามารถทำงาน Part - time ระหว่างเรียนได้ 20 ชั้่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม (ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย)

• มีโอกาสขอวีซ่าอยู่ต่ออีก 2 ปีหลังจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ (UK Graduate visa) และ วีซ่าอยู่ต่อเพื่อทำงานหลังจบการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์อีก 3 ปี (NZ Post-Study Work visa)

• บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก ทำประกันสุขภาพนักเรียน ฯลฯ


 

 คลิกดูสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programmes

Anglia Ruskin University, Cambridge, UK

City University of Seattle, Washington, USA

 • • MBA (Finance) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Global Marketing) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Global Management) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Project Management) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)

คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย

De Montfort University, Leicester, UK

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

University of Sunderland, London, UK 

Robert Gordon University, Aberdeen, UK

University of the West of England, Bristol, UK

University of Wollongong, New South Wales, AUS

 • • Master of Financial Management   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of Human Resource Management   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of International Business   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of Marketing   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of Management   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)

คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย
University of Canterbury, Chirstchurch, NZ 
 
 
   
คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Master Programmes  ปริญญาโทต่างประเทศ 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา


 

วันและเวลา Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย
(สัปดาห์ละ 3 - 6 วัน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกเรียน)

 • • วันธรรมดา (อังคาร - ศุกร์)     เวลา 18:00 - 21:00 น.
 • และ
 • • วันเสาร์ - อาทิตย์                เวลา 09:00 - 17:00 น./ เวลา 09:00 - 18:00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้

*** เอกสารสามารถส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์เท่าที่มี ณ ตอนกรอกใบสมัครเรียนเข้ามาก่อนได้ เอกสารอื่นๆอนุโลมให้ยื่นส่งตามมาอีกทีได้ แต่ต้องส่งก่อนเปิดเทอม ***

• Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• Graduation Certification Letter (ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด (ในกรณีที่เพิ่งจบการศึกษา นำมายื่นภายหลังได้)

• Statement of Purpose (SOP) 1 ฉบับ  : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว

• Recommendation Letter จากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (ในกรณีทำงานแล้ว) 1 ฉบับ (ยกเว้น Sheffield Hallam University และสาขา MBA ของ Anglia Ruskin University ใช้ 2 ท่าน ท่านละฉบับ)  : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ 

• CV / Resume : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว

• *ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ BACIET  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลทคะแนนสอบ  IELTS (ในกรณี Waive IELTS ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)  : ยื่นส่งภายหลังก่อนเปิดเทอมได้ 

• Passport ตัวจริง (ที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนตลอดหลักสูตร) + สำเนา 1 ชุด  : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ 

• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า/ ขาว จำนวน 3 รูป  รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นรูปใส่ชุดรับปริญญา)   : ในกรณีที่ยังไม่มีรูปถ่าย ตอนส่งใบสมัครออนไลน์แนบรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงที่มีอยู่เข้ามาพร้อมใบสมัครก่อนได้   (ส่วนรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปจริง นำมายื่นพร้อมวัน Interview)

• ฟรีค่าสมัครเรียน

 

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ (International Program)  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) - กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waive IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad
 2. นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบ IELTS) สามารถมาลงสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการได้ (ดูรายละเอียดสมัครสอบภาษาอังกฤษ BACIET)
 3. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน
 4. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BACIET Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-sessional English Course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Academic English สำหรับระดับปริญญาโท จะเรียนและสอบในหลักสูตรนี้แทน IELTS / BACIET ซึ่งหลักสูตร Pre-sesssional English Course จะเริ่มเรียนก่อนเปิดเทอม Joint Master Programmes / หรือเริ่มเรียนพร้อมเปิดเทอม Joint Master Programmes  (ระยะเวลาเรียน 60 - 100 ชั่วโมง ค่าเรียน 60,000 บาท  เรียนเป็นกลุ่ม)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ | สมัครเรียน Pre-sessional English Course คลิกที่นี่
 5. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์
 6. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 25,000 บาท สำหรับการดำเนินการเรื่องขอวีซ่านักเรียน (Thai Student visa)

 

 
 

สอบถามข้อมูล: โทร   02-258-5159, 098-285-6114088-022-2701
เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา    10:00 - 18:30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา   09:00 - 17:00 น.

LINE OFFICIAL: @rsustudyabroad       Email: info@rsustudyabroad.com


เพิ่มเพื่อน