เรียนต่อต่างประเทศ
Master Progression Programmes
เรียนต่อโทต่างประเทศ Joint Master Programmes รอบ Sep 2024 Intake (รุ่น 24)
เรียนต่อโทต่างประเทศ Joint Master Programmes รอบ Sep 2024 Intake (รุ่น 24)

หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต โดย RSU Study Abroad และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จากประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ และนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อป.โทต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีสาขาทางด้านธุรกิจทั้งหมดกว่า 50 สาขา จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในหลักสูตร โดยจะเริ่มเทอม 1 ระยะเวลา 3 เดือน ที่ประเทศไทยก่อน + ไปต่อ เทอม 2 & 3 ที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน (เรียนต่อป.โทอังกฤษ อีก 8 เดือน / เรียนต่อป.โทนิวซีแลนด์อีก 9 เดือน)  เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศรอบเปิดเทอมวันที่ 25 กันยายน 2567 [รุ่นที่ 24 -  September 2024 Intake]

*** เริ่มเทอม 1 ที่ประเทศไทย ก่อน 3 เดือน @ RSU Tower สุขุมวิท 31 (Sep - Dec 2024) + ไปเรียนต่อเทอมถัดไปที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน (UK : Jan - Sep 2025 / NZ : Feb - Nov 2025) ***


*** เปิดรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ !!!
       (เปิดเทอม 1 ที่ไทย : วันที่ 25 กันยายน 2567)Special Offer !!! สมัครรอบ September 2024 Intake นี้ - เปิดเทอม 25 กันยายน 2567

***รับทุนส่วนลดการศึกษา (Early Bird Scholoarship) 15,000 บาท ทุกมหาวิทยาลัย***

*** เมื่อสมัครและชำระ 150,000 บาท ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
            ** จะไปลดค่าเรียนในการชำระเงินค่าเรียนงวดสุดท้าย ***** สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์จองคอร์สเรียนเข้ามาก่อน ส่วนผลภาษาอังกฤษยื่นตามมาทีหลังก่อนวันเปิดเรียนได้ค่ะ

 กำหนดการรับสมัคร

 
 
  •  เปิดรับสมัครถึง


 
   31 กรกฎาคม 67  
 
  •  กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1
     (1st Instalment)                           

 
  31 กรกฎาคม 67

  •  สัมภาษณ์
 
  10 สิงหาคม 2567
 
  •  ประกาศผลสัมภาษณ์

 
  11 สิงหาคม 2567
 
  •  ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

 
  25 กันยายน 2567

 

- Note -  หลังจากที่จ่ายเงินค่าเรียน 1st Instalment Fee (จำนวนเงิน 150,000 บาท) เข้ามาแล้ว : ค่าเรียน 1st Insalment Fee 150,000 บาท จะขอคืนเงินได้ในกรณีเดียวเท่านั้น ที่ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน Joint Pre-sessional English ได้เท่านั้น (ได้น้อยกว่า Overall 5.5 คะแนน ทุก Part  ไม่ถึง 5.0 คะแนน)
และจะต้องแจ้งขอคืนเงินไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันเปิดเรียนเทอม 1 เท่านั้นค่ะ
             *** เหตุผลอื่นๆ ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

 
 

                                                               
                                          

                                          

                                          
                           
                                            
  

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programmes กับ RSU Study Abroad

• เริ่มเทอม 1 ระยะเวลา 3 เดือน ที่ไทย @ RSU Study Abroad (RSU Tower สุขุมวิท 31) + เรียนต่อที่ต่างประเทศ 8-9 เดือน (เรียนต่อป.โท UK อีก 8 เดือน / เรียนต่อป.โท NZ อีก 9 เดือน)

• ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 1 ปี

• เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
 

• ไม่ต้องใช้ผลคะแนน IELTS  (สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนน IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรง (ฺBACIET) กับทาง RSU Study Abroad เพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)


•  นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ (International Programme)  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 - 5 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) - กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waive IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad


• รับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากทุกสาขาวิชา โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาหรือมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจมาก่อน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

• สาขาปริญญาโททั้งหมดมากกว่า 50 สาขาทางด้านธุรกิจ กับ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

• เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ

• ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัว และเพิ่มทักษะความรู้ทางด้าน Business ควบคู่กับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ Workshop เทอม 1 ที่ไทยก่อน

• วีซ่านักเรียน (Student visa) ระหว่างเรียนต่อ 2 เทอมที่ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ : สามารถทำงาน Part - time ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม (ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์)

• หลังจบการศึกษากับทางหลักสูตรที่ประเทศอังกฤษ และ นิวซีแลนด์ :  มีโอกาสขอวีซ่าอยู่ต่ออีก 2 ปีหลังจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ (UK Graduate visa) ***ยกเว้น UWE Bristol ไม่สามารถขอ Graduate visa ได้*** และ วีซ่าอยู่ต่อเพื่อทำงานหลังจบการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์อีก 3 ปี (NZ Post-Study Work visa) : *ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ UK & NZ Immigration เป็นรายบุคคล 

• บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่านักเรียน ที่พัก ทำประกันสุขภาพนักเรียน ฯลฯ


 

 คลิกดูสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programmes

Anglia Ruskin University, Cambridge, UK

Bishop Grosseteste University, Lincoln, UK

De Montfort University, Leicester, UK

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

University of Sunderland, London, UK 

Robert Gordon University, Aberdeen, UK

University of the West of England, Bristol, UK

University of Canterbury, Chirstchurch, NZ 

 
 
   
คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Master Programmes  ปริญญาโทต่างประเทศ 


1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.3
(ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.3 จะมีบางมหาวิทยาลัยในโครงการรับเกรดน้อยกว่า 2.3 ได้ ขอเช็ค Transcript กับทางมหาวิทยาลัยในโครงการก่อนเป็นกรณีพิเศษอีกทีค่ะ)

 
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ BACIET (BACIET เป็นการสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางหลักสูตร Joint Master Programmes) ตามที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศในโครงการกำหนด
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการ BACIET ได้ที่ >>> http://www.rsustudyabroad.com/content/3 (นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในหลักสูตรอินเตอร์ (International Programme) ซึ่งจบมาไม่เกิน 2-5 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) สำหรับบางสถาบัน (กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waived IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad) 

วันและเวลา Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย
(สัปดาห์ละ 3 หรือ 6 วัน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกเรียน)

  • • วันธรรมดา (อังคาร - ศุกร์)     เวลา 18:00 - 21:00 น.
  • และ
  • • วันเสาร์ - อาทิตย์                เวลา 09:00 - 17:00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้

*** เอกสารสามารถส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์เท่าที่มี ณ ตอนกรอกใบสมัครเรียนเข้ามาก่อนได้ เอกสารอื่นๆอนุโลมให้ยื่นส่งตามมาอีกทีได้ แต่ต้องส่งก่อนเปิดเทอม ***

• Graduation Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ สำเนา 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• Graduation Certification Letter (ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ)  สำเนา 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด (ในกรณีที่เพิ่งจบการศึกษา นำมายื่นภายหลังได้)

• Statement of Purpose (SOP) 1 ฉบับ  : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว

• Recommendation Letter จากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (ในกรณีทำงานแล้ว) 1 ฉบับ : ใส่หัวกระดาษมหาวิทยาลัย หรือ บริษัท
 (ยกเว้น Sheffield Hallam University และสาขา MBA ของ Anglia Ruskin University ใช้ 2 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ)  : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ 

• CV / Resume : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว

• *ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ BACIET  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลคะแนนสอบ  IELTS (ในกรณี Waive IELTS ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)  : ยื่นส่งภายหลังก่อนเปิดเทอมได้ 

• Passport ตัวจริง (ที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนตลอดหลักสูตร) สำเนา 1 ชุด  : ยื่นส่งภายหลัง ก่อนเปิดเทอมได้ 

• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  :  กรุณายื่นพร้อมใบสมัคร

• รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า/ ขาว จำนวน 3 รูป  รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นรูปใส่ชุดรับปริญญา)   : ในกรณีที่ยังไม่มีรูปถ่าย ตอนส่งใบสมัครออนไลน์แนบรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงที่มีอยู่เข้ามาพร้อมใบสมัครก่อนได้   (ส่วนรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปจริง นำมายื่นพร้อมวัน Interview)

• ฟรีค่าสมัครเรียน

 

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ (International Programme)  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2-5 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) - กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waive IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad
  2. นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบ IELTS) สามารถมาลงสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการได้ (ดูรายละเอียดสมัครสอบภาษาอังกฤษ BACIET)
  3. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน
  4. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BACIET Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Joint Pre-sessional English Programme ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Academic English สำหรับระดับปริญญาโท จะเรียนและสอบในหลักสูตรนี้แทน IELTS / BACIET ซึ่งหลักสูตร Joint Pre-sesssional English Programme จะเริ่มเรียนก่อนเปิดเทอม Joint Master Programmes / หรือเริ่มเรียนพร้อมเปิดเทอม Joint Master Programmes  (ระยะเวลาเรียน 60 - 100 ชั่วโมง ค่าเรียน 69,500 บาท  เรียนเป็นกลุ่ม)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ | สมัครเรียน Pre-sessional English Programme คลิกที่นี่
  5. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์
  6. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Non-Thai Student visa) จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 25,000 บาท  (Extra fee)

 

 
 

สอบถามข้อมูล: โทร   02-258-5159, 088-022-2701098-285-6114
เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา    10:00 - 18:30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา   09:00 - 17:00 น.

LINE OFFICIAL: @rsustudyabroad       Email: info@rsustudyabroad.com


เพิ่มเพื่อน