เรียนต่อต่างประเทศ
Joint Programs
ระเบียบการรับสมัคร Joint Program ป.โท ต่างประเทศ
ระเบียบการรับสมัคร Joint Program ป.โท ต่างประเทศ

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศจาก อังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ

ขยายเวลาเปิดรับสมัครแล้ววันนี้  - 22 กุมภาพันธ์ 2562 [รุ่นที่ 6]

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตร Joint Programme ป. โท @RSU

- ไม่ต้องใช้ผล IELTS (สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
- ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 455,000  บาท
- Workshop 3 เดือน (4 วันต่อสัปดาห์) ที่ ม.รังสิต ศูนย์วิภาวดี + เรียนที่ต่างประเทศ 4-9 เดือน
- สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้ในช่วงปิดเทอม (ออสเตรเลีย และอังกฤษ)
- เรียนจบแล้วได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
- บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2562

สัมภาษณ์

24 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผล

26 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2562

ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

12 มีนาคม 2562
 

* สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS  สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษ เพื่อสมัครเรียนได้  คลิกที่นี่ 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Program  ปริญญาโท 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา
 

เวลาเรียนที่ประเทศไทย (ตามวิชาที่ลงทะเบียน หรือสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย)

วันธรรมดา (อังคาร- ศุกร์)  เวลา 18:00 - 21:00 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 9:00 - 17:00 น.


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้:

- Transcript ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
- Graduation Certificate (ใบรับรองจบ) ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด
- Statement of Purpose 1 ฉบับ
- Recommendation 1 ฉบับ (ยกเว้น Sheffield Hallam University ใช้ 2 ฉบับ)
- CV / Resume (ถ้ามี)
- *ผลทดสอบภาษาอังกฤษ BAC IET
  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลทดสอบ  IELTS
- Passport ตัวจริง + สำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 2 รูป
- ฟรีค่าสมัครเรียน

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางสถาบัน (เช็คกับเจ้าหน้าที่)
  2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือก
  3. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BAC IET Overall 5.5 โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Course ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร Joint Programme ได้ (100 ชม. ค่าเรียน 40,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 8 คน)
  4. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์

สมัครเรียนคลิกที่นี่

 

โดย มี 6 มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการ  กว่า 39 สาขาวิชาที่เปิดสอน Joint Programs
(คลิกดูสาขาวิชาที่โลโก้มหาวิทยาลัย)

 


 

 

 

 

 

 


ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล: 


สอบถามข้อมูล: โทร 02 617 9911, 061 157 8955 ,  098 285 6114
เวลาทำการ 
วันอังคาร - วันศุกร์  เวลา  10:00-19:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00-17:00 น.

LINE: @rsustudyabroad Email: rsustudyabroad@rsu.ac.th

เพิ่มเพื่อน