เรียนต่อต่างประเทศ
Joint Programs
ระเบียบการรับสมัคร Joint Master Programs ปริญญาโทต่างประเทศ
ระเบียบการรับสมัคร Joint Master Programs ปริญญาโทต่างประเทศ

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศจาก อังกฤษ สกอตแลนด์ อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ

รอบเปิดเทอม 14 พฤษภาคม 2563 : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 มีนาคม 2563
[รุ่นที่  11 -  May 2020 Intake ]

*** สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์จองคอร์สเรียนเข้ามาก่อน ส่วนผลภาษาอังกฤษยื่นตามมาทีหลังก่อนวันเปิดเรียนได้ค่ะ
 

 

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตร Joint Master Program ปริญญาโทต่างประเทศ กับ RSU 

- ไม่ต้องใช้ผล IELTS (สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการเพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
- ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 455,000  บาท
- Workshop 3 - 4 เดือน ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์วิภาวดีแคมปัส + เรียนที่ต่างประเทศ 6-9 เดือน
- สามารถทำงาน Part - time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม (ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย)
- โอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ
- เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ
- เรียนจบแล้วได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
- บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 31 มีนาคม 2563

สัมภาษณ์

8 เมษายน 2563
(Online Interview)

ประกาศผลสัมภาษณ์

9 เมษายน 2563

กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1

17 เมษายน 2563

ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

14 พฤษภาคม 2563
 

คลิกดูสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน Joint Program

Anglia Ruskin University, Cambridge, UK

City University of Seattle, Washington, US

De Montfort University, Leicester, UK

University of Hertfordshire, Hatfield, UK

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

University of Sunderland, London, UK 

Robert Gordon University, Aberdeen, UK

University of the West of England, Bristol, UK

University of Wollongong, New South Wales, AUS 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Program  ปริญญาโทต่างประเทศ 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา
 

วันและเวลาเรียนที่ประเทศไทย (สัปดาห์ละ 3 - 6 วัน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกเรียน)

วันธรรมดา (อังคาร- ศุกร์)  เวลา 18:00 - 21:00 น. และ
วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 09:00 - 17:00 น.


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้:

- Transcript ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
- Graduation Certificate (ใบรับรองจบ) ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด 
- Statement of Purpose (SOP) 1 ฉบับ  (จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว)
- Recommendation Letter จากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (ในกรณีทำงานแล้ว) 1 ฉบับ (ยกเว้น Sheffield Hallam University และสาขา MBA ของ Anglia Ruskin University ใช้ 2 ท่าน ท่านละฉบับ)
- CV / Resume (จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว)
- *ผลทดสอบภาษาอังกฤษ BACIET  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลทดสอบ  IELTS
- Passport ตัวจริง (ทีมีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนตลอดหลักสูตร) + สำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 2 รูป (ยกเว้นรูปใส่ชุดรับปริญญา)
- ฟรีค่าสมัครเรียน

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางสถาบัน (เช็คกับเจ้าหน้าที่)
  2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน
  3. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BACIET Overall 5.5 โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Course ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร Joint Programme ได้ (100 ชม. ค่าเรียน 40,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 8 คน)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ | สมัครเรียน Pre-sessional English Program คลิกที่นี่
  4. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์

 

สอบถามข้อมูล: โทร 02-617-9911, 061-157-8955098-285-6114
เวลาทำการ 
วันอังคาร - วันศุกร์  เวลา  10:00-19:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00-17:00 น.

LINE: @rsustudyabroad Email: info@rsustudyabroad.com

เพิ่มเพื่อน