เรียนต่อต่างประเทศ
Joint Programs
ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ RSU Joint Master Programs
ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ RSU Joint Master Programs

หลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ Joint Master Programs เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จากประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีสาขาทางด้านธุรกิจทั้งหมด 56 สาขา 10 มหาวิทยาลัยต่างประเทศในหลักสูตร โดยจะ Workshop 3 เดือน ที่ประเทศไทยก่อน + ไปเรียนที่ต่างประเทศ 6-9 เดือน เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ

Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย @ RSU Study Abroad (RSU Tower สุขุมวิท 31)
รอบเปิดเทอมวันที่ 26 พฤษภาคม  2565 [รุ่นที่  17 -  May 2022 Intake] + ไปเรียนต่อเทอมถัดไปที่ต่างประเทศในเดือนกันยายน 2565


>>>  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด! (เปิดเทอม 1 ที่ไทย วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

*** สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์จองคอร์สเรียนเข้ามาก่อน ส่วนผลภาษาอังกฤษยื่นตามมาทีหลังก่อนวันเปิดเรียนได้ค่ะ


  

 

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ RSU Joint Master Programs กับ RSU Study Abroad

Workshop เทอม 1 ระยะเวลา 3 เดือน ที่ไทย @ RSU Study Abroad (RSU Tower สุขุมวิท 31) + เรียนต่อที่ต่างประเทศ 6-9 เดือน

 ใช้เวลาเรีนนตลอดหลักสูตรเพียง 1 ปี
 

• เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
 

ไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ IELTS (สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนน IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรง (ฺBACIET) กับทาง RSU Study Abroad เพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)

 รับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากทุกสาขาวิชา โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาหรือมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจมาก่อน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

สาขาปริญญาโททั้งหมด 56 สาขาทางด้านธุรกิจ กับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 495,000  บาท

เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ

 ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัว และเพิ่มทักษะความรู้ทาางด้าน Business ควบคู่กับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ Workshop เทอม 1 ที่ไทยก่อน

สามารถทำงาน Part - time ระหว่างเรียนได้ 20 ชั้่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม (ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย)

มีโอกาสขอวีซ่าอยู่ต่ออีก 2 ปีหลังจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ (UK Graduate visa) และ วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ Post-Study Work visa)

บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก ทำประกันสุขภาพนักเรียน ฯลฯ
 


 


กำหนดการรับสมัคร

 •  เปิดรับสมัคร

   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 •  สัมภาษณ์ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 •  ประกาศผลสัมภาษณ์

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 •  กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 •  ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

   26 พฤษภาคม 2565
 คลิกดูสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programs

Anglia Ruskin University, Cambridge, UK

City University of Seattle, Washington, USA

 • • MBA (Finance) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Global Marketing) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Global Management) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Project Management) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)

คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย

De Montfort University, Leicester, UK

University of Hertfordshire, Hatfield, UK

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

University of Sunderland, London, UK 

Robert Gordon University, Aberdeen, UK

University of the West of England, Bristol, UK

University of Wollongong, New South Wales, AUS

 • • Master of Financial Management   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of Human Resource Management   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of International Business   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of Marketing   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • Master of Management   (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)

คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย
University of Canterbury, Chirstchurch, NZ
 
 
  

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Master Programs  ปริญญาโทต่างประเทศ 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา
 

วันและเวลา Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย (สัปดาห์ละ 3 - 6 วัน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกเรียน)

 • วันธรรมดา (อังคาร - ศุกร์)  เวลา 18:00 - 21:00 น. และ
 • วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 09:00 - 17:00 น./ เวลา 09:00 - 18:00 น.


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้:

Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
Graduation Certification Letter (ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
 สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด (ในกรณีที่เพิ่งจบการศึกษา นำมายื่นภายหลังได้)
Statement of Purpose (SOP) 1 ฉบับ  (จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว)
Recommendation Letter จากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (ในกรณีทำงานแล้ว) 1 ฉบับ (ยกเว้น Sheffield Hallam University และสาขา MBA ของ Anglia Ruskin University ใช้ 2 ท่าน ท่านละฉบับ)
CV / Resume (จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว)
*ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ BACIET  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลทคะแนนสอบ  IELTS (ในกรณี Waive IELTS ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
Passport ตัวจริง (ที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนตลอดหลักสูตร) + สำเนา 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 2 รูป (ยกเว้นรูปใส่ชุดรับปริญญา)
ฟรีค่าสมัครเรียน

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ (International Program)  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) - กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waive IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad
 2. นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบ IELTS) สามารถมาลงสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการได้ (ดูรายละเอียดสมัครสอบภาษาอังกฤษ BACIET)
 3. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน
 4. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BACIET Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-sessional English Course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท  ซึ่งหลักสูตร Pre-sesssional English Course นี้จะมีเปิดทั้งก่อนเข้าศึกษา / หรือเปิดเรียนพร้อมก้บ หลักสูตร Joint Master Programs  (ระยะเวลาเรียน 100 ชั่วโมง ค่าเรียน 60,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 6 คน)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ | สมัครเรียน Pre-sessional English Course คลิกที่นี่
 5. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์
 6. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 25,000 บาท สำหรับการดำเนินการเรื่องขอวีซ่านักเรียน (Thai Student visa)
 

สอบถามข้อมูล: โทร   02-258-5159, 098-285-6114088-022-2701
เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา  10:00-19:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เวลา   09:00-17:00 น.

OFFICIAL LINE: @rsustudyabroad Email: info@rsustudyabroad.com

เพิ่มเพื่อน