เรียนต่อต่างประเทศ
Joint Programs
ระเบียบการรับสมัคร Joint Master Programs ปริญญาโทต่างประเทศ
ระเบียบการรับสมัคร Joint Master Programs ปริญญาโทต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programs เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศจาก อังกฤษ สกอตแลนด์ อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไปเรียนจริง ประหยัดค่าครองชีพ ประหยัดค่าเล่าเรียน ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีสาขาทางด้านธุรกิจทั้งหมด 58 สาขา 10 มหาวิทยาลัยต่างประเทศในหลักสูตร โดยจะ Workshop 3-4 เดือน ที่ประเทศไทยก่อน + ไปเรียนที่ต่างประเทศ 6-9 เดือน เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ

Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย @ RSU Tower สุขุมวิท 31
รอบเปิดเทอมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 [รุ่นที่  16 -  February 2022 Intake] + ไปเรียนต่อเทอมถัดไปที่ต่างประเทศในเดือนกันยายน 2565


>>>  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (รับสมัครจำนวนจำกัด!)
 


*** สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์จองคอร์สเรียนเข้ามาก่อน ส่วนผลภาษาอังกฤษยื่นตามมาทีหลังก่อนวันเปิดเรียนได้ค่ะ
 

 

เหตุผลที่ต้องเรียนหลักสูตร Joint Master Programs ปริญญาโทต่างประเทศ กับ RSU 

Workshop 3 - 4 เดือน ที่ RSU Tower สุขุมวิท 31 + เรียนที่ต่างประเทศ 6 - 9 เดือน
เรียนจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ
ไม่ต้องใช้ผล IELTS (สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการ (BACIET) เพื่อสมัครเรียนได้ คลิกที่นี่)
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
สาขาปริญญาโททั้งหมด 58 สาขาทางด้านธุรกิจ กับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 495,000  บาท
สามารถทำงาน Part - time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม.ต่อสัปดาห์และทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงปิดเทอม (ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย)
เพิ่มโอกาสสร้าง Connection กับเพื่อนที่เมืองไทยและเพื่อนที่ต่างประเทศ
บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการสมัครเรียน การติดตามผลการสมัคร การขอวีซ่า ที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ


 


กำหนดการรับสมัคร

 •  เปิดรับสมัคร

    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

 •  สัมภาษณ์ 

 กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
RSU Study Abroad

 •  ประกาศผลสัมภาษณ์

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
RSU Study Abroad

 •  กำหนดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
RSU Study Abroad

 •  ปฐมนิเทศ / เปิดภาคเรียนที่ 1

   3 กุมภาพันธ์ 2565
 คลิกดูสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programs

Anglia Ruskin University, Cambridge, UK

City University of Seattle, Washington, US

 • • MBA (Finance) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Global Marketing) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Global Management) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)
 • • MBA (Project Management) (***Not available - ยังไม่เปิดรับสมัครชั่วคราว)

คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย

De Montfort University, Leicester, UK

University of Hertfordshire, Hatfield, UK

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK


คลิกดูข้อมูลมหาวิทยาลัย

University of Sunderland, London, UK 

Robert Gordon University, Aberdeen, UK

University of the West of England, Bristol, UK


Click to See More

Coventry University, Coventry & London, UK

University of Wollongong, New South Wales, AUS


 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร Joint Master Programs  ปริญญาโทต่างประเทศ 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ.  หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมโครงการรับเข้าศึกษา
 

วันและเวลา Workshop เทอม 1 ที่ประเทศไทย (สัปดาห์ละ 3 - 6 วัน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกเรียน)

 • วันธรรมดา (อังคาร - ศุกร์)  เวลา 18:00 - 21:00 น. และ
 • วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 09:00 - 17:00 น./ เวลา 09:00 - 18:00 น.


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นสมัคร มีดังนี้:

Transcript ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
Graduation Certification Letter (ใบรับรองจบการศึกษา) ตัวจริง 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
 สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด (ในกรณีที่เพิ่งจบการศึกษา นำมายื่นภายหลังได้)
Statement of Purpose (SOP) 1 ฉบับ  (จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว)
Recommendation Letter จากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (ในกรณีทำงานแล้ว) 1 ฉบับ (ยกเว้น Sheffield Hallam University และสาขา MBA ของ Anglia Ruskin University ใช้ 2 ท่าน ท่านละฉบับ)
CV / Resume (จะมีตัวอย่างให้หลังจากที่ทำการสมัครแล้ว)
*ผลทดสอบภาษาอังกฤษ BACIET  ของทาง RSU Study Abroad  หรือ ผลทดสอบ  IELTS (ในกรณี Waive IELTS ไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
Passport ตัวจริง (ที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนตลอดหลักสูตร) + สำเนา 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 รูปถ่าย 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 2 รูป (ยกเว้นรูปใส่ชุดรับปริญญา)
ฟรีค่าสมัครเรียน

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ (International Program)  ซึ่งจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ (Waive IELTS) - กรุณาเช็คมหาวิทยาลัยที่ Waive IELTS กับเจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad
 2. นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบ IELTS) สามารถมาลงสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการได้ (ดูรายละเอียดสมัครสอบภาษาอังกฤษ BACIET)
 3. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน
 4. ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบ IELTS หรือ BACIET Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-sessional English Course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท  ซึ่งหลักสูตร Pre-sesssional English Course นี้จะมีเปิดทั้งก่อนเข้าศึกษา / หรือเปิดเรียนพร้อมก้บ หลักสูตร Joint Master Programs  (ระยะเวลาเรียน 100 ชั่วโมง ค่าเรียน 55,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 6 คน)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ | สมัครเรียน Pre-sessional English Course คลิกที่นี่
 5. เอกสารสามารถยื่นส่งได้ในภายหลัง หรือส่งพร้อมใบสมัครออนไลน์
 6. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 25,000 บาท สำหรับการดำเนินการเรื่องขอวีซ่านักเรียน (Thai Student visa)
 

สอบถามข้อมูล: โทร   061-157-8955098-285-6114088-022-2701
เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา  10:00-19:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เวลา   09:00-17:00 น.

OFFICIAL LINE: @rsustudyabroad Email: info@rsustudyabroad.com

เพิ่มเพื่อน